Op 21 maart 2018 heeft 49,44% van de kiezers tegen en 46,53% voor de ‘sleepwet’  gestemd. Dit is door de Kiesraad bekend gemaakt bij de officiële uitslag van het referendum dat vorige week tegelijk plaatsvond met de gemeenteraadsverkiezingen.

In totaal waren er 3.317.496 tegenstemmen en 3.122.628 stemmen voor de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Verder waren er 270.288 blanco stemmen.

Het was vorige week al duidelijk dat de tegenstemmers de winnende hand hadden uit exitpolls. Omdat het gaat om een raadgevend referendum, is het kabinet niet verplicht om de plannen te schrappen. Wel wordt bij de komende ministerraad besproken of en hoe de wet aangepast zal worden.

De wet heeft onder andere invloed op het volgende:

  • Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont.
  • Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan uw telefoon, computer of smart-tv.
  • Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
  • Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.